WebSeo
W wielu wiedzę George Goodheart jako ojciec kinezjologii stosowanej. Badając przyczyny i skutki...
WebSeo
2020-04-09 10:51:00
WebSeo logo

Blog

mięśnie Zęby korelacji i ruchy

  • photo

Z prac dr George Goodheart i Borin

W wielu wiedzę George Goodheart jako ojciec kinezjologii stosowanej. Badając przyczyny i skutki osłabienia mięśni, 1976, ustalono dokładne koreluje mięśni i zębów i opracowano system, zgodnie z którym górny łuk przedstawia mięśni pasa barkowego, dolnej szczęki te miednicy.
W obrazie chciała uprościć i wizualizację korelacji w ruchach, w szczególności lateralizacji.
Wychodząc z tego programu, są one związane z mięśniami zębów uzyskanie sekwencji trendu na przednich i tylnych poprzecznych łańcuchów.
Poprzez grupowanie wszystkich mięśni reprezentowane w zębach zaangażowanych w ruch lateralizacji (na zdjęciu po lewej) i dynamicznie funkcjonalna równowaga pomiędzy łukami. Okazało się, że mięśnie są reprezentowane wszystkie wstawione do strefy kifozy lub lordsi i które w ruchu są w opozycji do siebie.

POWIĄZANE ARTYKUŁY