WebSeo
סיציליה כל מוכר מתקני פיזיותרפיה נסגרו זמנית. ולכן היא פועלת גם כדי למנוע הדבקה של Covid-19...
WebSeo
2020-04-06 11:50:44
WebSeo logo

הבלוג

פיזיותרפיה עם רובוטים?

אתה יכול, בסיציליה

סיציליה כל מוכר מתקני פיזיותרפיה נסגרו זמנית. ולכן היא פועלת גם כדי למנוע הדבקה של Covid-19 הימנעות קשר.
אז מזכיר AMSA האזורית, ציוד רובוטי Lillo Montaperto, החליטה favarese להעמיד לרשות להקל על שיקום חולים. רעיון חשוב עבור אלו שסבלו כגון ניתוחי ברך, ירך או יש לו שוני טראומות וזקוקים מחזור ביצועים. ניתן להשתמש בהתקנים
כל בבית. הם יהיו מתוכנתים מראש ולכן ניתן להשתמש באופן עצמאי. רק בפעם הראשונה תהיה טכנאי להסביר את השימוש הפשוט.

מאמרים קשורים